Monitoring zaveze

POVEČA NAJ SE OBSEG FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je bilo sicer zagotovljenih več sredstev, predvsem za skrajševanje čakalnih vrst, vendar ta zakon ne povečuje sistemskega vira financiranja javnega zdravstva. Iz informacij o napovedani zdravstveni reformi ni razvidno, kakšni bodo prihodnji obsegi sredstev za javno zdravstvo in čemu bodo sredstva namenjena.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Javna sredstva za zdravstvo se morajo povečati s sedanjih 6 odstotkov BDP na 10 odstotkov, in sicer postopno po enoodstotni letni stopnji. To naj se doseže s pomočjo novega zdravstvenega davka.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo