Monitoring zaveze

IZBOLJŠA NAJ SE KAKOVOST BIVANJA STAREJŠIH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je v obdobju 2018–2022 izvajalo projekt »Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije«. Ključni cilj projekta je bila vzpostavitev projektne enote na MDDSZEM, ki bi naj v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo preučila stanje na področju deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Ta projektna enota naj bi opredelila področja deinstitucionalizacije, ki jih je potrebno urediti, ter pripravila zakonske osnutke in nacionalne strategije, ki bi omogočile usklajeno izvajanje aktivnosti na tem področju.

MDDSZEM je za januar 2023 obljubilo tudi sprejetje strategije za deinstitucionalizacijo, katere poglavitni elementi naj bi bili vključeni tudi v prenovljeni Zakon o dolgotrajni oskrbi.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Skrajšati je treba čakalne dobe za namestitve v javnih zavodih za starejše in omogočiti namestitve v bližini okolja bivanja. Investirati je treba v nove tipe nastanitev za starejše (npr. bivanjske skupnosti), v katerih bi živelo skupaj več ljudi, ki bi si lahko med seboj pomagali. Sprejeti je treba tudi nove kadrovske normative v oskrbi in zdravstveni negi v socialnovarstvenih zavodih.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse