Monitoring zaveze

AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI SOCIALNI DIALOG

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Takoj po vzpostavitvi nove vlade je ponovno začel delovati Ekonomsko-socialni svet. Socialni partnerji se od vzpostavitve nove vlade tako redno srečujejo in razpravljajo o vladnih ukrepih na različnih področjih. Uskladili pa so tudi že vrsto zakonodajnih predlogov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Socialni partnerji, ki so člani Ekonomsko-socialnega sveta, morajo biti aktivno vključeni v procese odločanja o vseh temah, ki so predmet pravil o delovanju ESS in pri nastajanju razvojnih dokumentov Slovenije.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse