Monitoring zaveze

VSI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJEN DOSTOP DO OSNOVNIH ENERGETSKIH STORITEV, KOT STA USTREZNO TOPLO IN RAZSVETLJENO STANOVANJE TER ZAGOTOVLJENO DELOVANJE OSNOVNE ELEKTRIČNE OPREME

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Nekatere dejavnosti, ki trenutno potekajo na tem področju, bi lahko pomenile korake v smer izpolnjevanja zaveze (npr. energetski dodatek; omejitev cen energije; uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev…). Vendar pa korakov k priznavanju pravice do osnovnih energetskih storitev še ni bilo, vmes pa je bila tudi odpravljena nova zahteva, da morajo državna in občinska podjetja pri investicijah v elektrarne na obnovljive vire energije, ki imajo večjo kapaciteto od 250 kWp, 25 % elektrike brezplačno preusmeriti h gospodinjstvom, ki bi lahko igrala pomembno vlogo pri zagotavljanu dostopa do energije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vzpostavi naj se zakonska pravica državljank in državljanov do zagotovljenega dostopa do osnovnih energetskih storitev in potreb, kot sta ustrezno toplo in razsvetljeno stanovanje ter zagotavljanje delovanja osnovne električne in elektronske opreme. Pravno zavezujoča pravica do osnovnih energetskih storitev bi lahko zagotovila pravno zaščito in opolnomočila ranljive skupine ljudi. Elementi pravice do osnovnih energetskih storitev so dostop do čiste energije, poštene cene energije, prepoved odklopa, skupnostno lastništvo, kakovostni in učinkoviti domovi ter univerzalen dostop do osnovnih storitev.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura