Monitoring zaveze

PREPOVEDATI JE TREBA UPORABO TEHNOLOGIJ ZA PREPOZNAVO OBRAZA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo je na evropskem parketu podprla tehnologije biometričnega nadzora in ignorirala pozive civilne družbe za prepoved takih tehnologij oziroma vpeljavo dodatnih varovalk na tem področju.

Pristojni državni organi:

  • Služba vlade RS za digitalno preobrazbo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zahtevamo prepoved komercialne, nadzorne in represivne rabe tehnologij za prepoznavo obraza ter civilni nadzor nad vsako uporabo nadzornih tehnik, posebej tistih, ki se uporabljajo v policijske in vojaške namene.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura