Monitoring zaveze

DEMOKRATIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Pomemben korak v smeri izpolnjevanja zaveze je storjen, vendar pa bo treba za dokončno izpolnitev delo tudi zaključiti. Vlada je sprejela novi Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki omogoča oblikovanje skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov ali skupnostne samooskrbe. Korak v napačno smer je odprava nove zahteve da se mora, če gospodarska družba, kjer sta (so)lastnika država ali lokalna skupnost, investira v nove projekte za proizvodnjo električne energije iz sončne energije, ki so enaki ali večji od 250 kW inštalirane moči, oblikovati skupnost na področju energije iz obnovljivih virov energije ali skupnostno samooskrbo, v kateri se mora vsaj 25 % delež letno proizvedene električne energije iz skupnostne samooskrbe brezplačno nameniti oskrbi gospodinjskih odjemalk_cev.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zahtevamo ukrepe za spodbujanje demokratizacije energetskega sektorja. Ta bo okrepila vlogo majhnih proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije, porabnic in porabnikov ter “prosumerjev” (proizvajalcev-porabnikov). Energetski prehod mora temeljiti na oblikovanju energetskih skupnosti, skupnostnem lastništvu, univerzalnem dostopu do energetskih storitev in socialni pravičnosti, demokratizaciji energetske politične arene ter vključevanju vseh, tudi tistih, ki si sicer prehoda ne bi mogli privoščiti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura