Monitoring zaveze

POVEČA NAJ SE KOŠARICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti za uresničevanje te zaveze. Napovedana zdravstvena reforma govori o univerzalno dostopnih storitvah, ne omenja pa obsega košarice storitev in tega, ali bo ta obseg večji ali manjši od trenutnega.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Zdravstveni svet

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Kritje stroškov s strani javnega zdravstvenega zavarovanja je treba razširiti po vrstah in obsegu storitev (npr. za storitve s področja zobozdravstvenega varstva, psihoterapije in fizioterapije ter za nekatere pripomočke). V novem zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je treba določiti seznam zdravstvenih pravic, ki jih pokriva javno financiranje.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo