Monitoring zaveze

USTAVITI JE TREBA PRIVATIZACIJO IN RAZPRODAJO DRŽAVNEGA PREMOŽENJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Prvi korak na tem področju je bila novela zakona o Slovenskem državnem holdingu, prav tako pa je bilo napovedano, da bo vlada v šestih mesecih od uveljavitve zakona v DZ poslala predlog prenovljene strategije upravljanja državnih naložb. Dejavnosti torej potekajo, ali pa bodo šle v smer izpolnjevanja zaveze ali ne, bo mogoče oceniti šele kasneje.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Državno lastništvo je v določenih primerih izjemnega pomena (ključna infrastruktura, javne dobrine in storitve, gospodarske in druge javne službe ipd.), zato ga moramo v takih primerih ohranjati. Analizirati je treba dosedanje privatizacije in njihove posledice, podjetja pa v primeru izkazane škode za nacionalni interes ponovno vrniti v državno in delavsko upravljanje. Preiti moramo na model upravljanja državnih podjetij na demokratičen način – povečanje lastništva med zaposlenimi v podjetju ter nastavitev organov upravljanja in nadzora s strani delavk in delavcev. Zakonsko se mora opredeliti pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter zagotoviti, da se dobički iz pridobitnih prelivajo v financiranje nepridobitnih delov.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve