Monitoring zaveze

RAZVOJ GOSPODARSTVA NAJ SLEDI TRAJNOSTNIM DRUŽBENIM IN OKOLJSKIM STRATEŠKIM CILJEM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Čeprav je mogoče zaznati manjše korake k uresničevanju zaveze, je iz odgovora MGTŠ zaznati, da ciljev ne razumejo v celoti. Zato bi bilo treba najprej vzpostaviti primerno razumevanje področja, saj bodo lahko na MGTŠ le tako držali svojo obljubo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Treba je vzpostaviti transparenten sistem vključujočega strateško-razvojnega načrtovanja ter gospodarstvo usmerjati v podporo realizaciji strateških družbenih in okoljskih ciljev razvoja Slovenije, ne pa ga imeti za področje, ki je samo sebi namen. Tudi načrtovanje proračuna je treba z vključujočimi in transparentnimi postopki usmeriti k strateškim dolgoročnim ciljem trajnostne odrasti gospodarstva in družbe. Trajnostna odrast je opredeljena kot krčenje proizvodnje in potrošnje, ki pa vodi v povečanje blagostanja človeka in izboljšanje ekoloških pogojev ter enakost na planetu. Zavzemati se je treba za trajnostno odrast gospodarstva in družbe, ki nam bo pomagala živeti v okviru okoljskih zmožnosti, z odprtimi lokalnimi gospodarstvi in bolj enakopravno porazdeljenimi viri v okviru novih oblik demokratičnih institucij.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve