Monitoring zaveze

POVEČA NAJ SE OBDAVČITEV KAPITALA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Po informacijah ministrstva za finance se pripravlja davčna reforma, ki bo urejala tudi področje te zaveze, vendar se dejavnosti trenutno še ne izvajajo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

V Sloveniji imamo med vsemi članicami EU drugi najnižji delež davkov na kapital v vseh zbranih davkih. Zato je treba uvesti višjo in progresivno davčno obremenitev kapitala, kapitalskih dobičkov in dobičkov podjetij ter lastnine nad določenim pragom, kar bo prispevalo tudi k zmanjševanju neenakosti v družbi, financiranju javnih storitev in socialne države.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve