Monitoring zaveze

ZMANJŠATI JE TREBA ONESNAŽENOST ZRAKA ZARADI MOTORNEGA PROMETA V MESTIH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju je podlaga za izvedbo občinskih celostnih prometnih strategij (CPS), ki bi lahko usmerjale tudi ukrepe občin na področju onesnaženega zraka. Novega razpisa za sofinanciranje občinskih CPS še ni (se pripravlja), potekajo pa že izobraževanja za izdelovalce in presojevalce CPS. Več informacij na https://www.sptm.si/.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zahtevamo sprejem ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka v mestih, kot so različne oblike nizkoemisijskih con, ustrezna parkirna politika, regulacija pretočnosti, strateške omejitve hitrosti, učinkovit in čist javni potniški promet, zelena mestna logistika ter ustrezne površine za kolesarke in kolesarje ter peške in pešce.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura