Monitoring zaveze

PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Leta 2022 sta bila sprejeta dva zakona, ki sta sicer začela nastajati že v času prejšnjih vlad: Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (oktober 2022) in Zakon o upravljanju JPP (marec 2022).

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju je podlaga za izvedbo občinskih celostnih prometnih strategij (CPS). Novega razpisa še ni (se pripravlja), potekajo pa že izobraževanja za izdelovalce_ke in presojevalce_ke CPS. Več o tem na je mogoče najti na https://www.sptm.si/.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) še vedno ni sprejeta (proces traja že več let), niti ni informacije o časovnici za naprej. Ta dokument bi moral zajeti tudi integracijo prometnega in prostorskega načrtovanja, ki je zelo pomemben vidik pri urejanju prometa. Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022 (str. 403 dalje) navaja, da se celostno načrtovanje prometa na državni ravni še ni uveljavilo, prometna politika države pa se izvaja sektorsko in nepovezano.

Ocenjujemo, da ukrepi na področju prometa niso zadostno upoštevali energetske draginje – Koalicija za trajnostno prometno politiko je namreč poslala zahteve za njeno blaženje na tem področju, a te niso bile upoštevane (odgovor ministra).

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Prostorsko načrtovanje se mora odvijati nad nivojem občin (vsaj na regijski nivo) Predvideti mora učinkovit javni transport. Spodbujati je treba zmanjševanje razpršenosti poselitve do te mere, da omogoča učinkovit in dostopen javni promet ter kombiniranje različnih oblik transporta (npr. kolo in vlak).

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura