Monitoring zaveze

POTREBUJEMO SUVERENO IN VARNO DIGITALNO OKOLJE, KI TEMELJI NA ODPRTOKODNIH SISTEMIH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada glede te zaveze izpostavlja dva (sicer neprepričljiva) argumenta:

Prvi pravi: “Pomislek se nanaša na finančni vidik prenosa avtorskih pravic, ki bi omogočal objavo kode.” Tega pomisleka dodatno ne razlagajo, raba in naročanje odprte kode tako v javnih kot zasebnih organizacijah po vsem svetu pa ga naredi popolnoma neprepričljivega.

“Drugi pa je: … glede varnostnega vidika, saj bi objava izvorne kode lahko povečala možnost zlorab in napadov na informacijske sisteme.” Ta pomislek je šibak, saj je odprta koda med strokovnjaki obravnavana kot bolj varna od tistih, kjer koda ni javno dostopna (kot je na primer razvidno iz R. Clarke, D. Dorwin, R. Nash, Is Open Source Software More Secure, poročilo Univerze v Washingtonu).

Vlada tako ni prepričljiva, ko zaključi odstavek, kjer “meni, da takšno tehtanje lahko izvede le vsak posamezen naročnik informacijske rešitve.”

Slovenija sicer sodeluje v evropskih iniciativah, ki spodbujajo skupne digitalne dobrine, a načrtov za rabo odprte kode očitno nima.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Od vlade zahtevamo, da je programska oprema, ki je plačana z javnim denarjem, tudi sicer javna: njena koda mora biti odprta in na voljo za (vsaj nekomercialno) uporabo vsem. Če to ni mogoče, naj izvajalec materialne avtorske pravice prenese na naročnika. Državna infrastruktura je skupno dobro in to velja tudi za digitalno infrastrukturo. Potrebna je vzpostavitev digitalnega okolja, ki temelji na odprtokodnih sistemih, poveča dostopnost digitalizacije in izboljša varnost (obdelave podatkov).

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura