Monitoring zaveze

POTREBNE SO TAKOJŠNJE INVESTICIJE V UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

V letu 2022 sta bila sprejeta dva zakona, ki sta nastajala že v prejšnjih vladah, pomenita pa prispevek k izpolnjevanju zaveze: Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (oktober 2022) in Zakon o upravljanju JPP (marec 2022). Slednji je predvidel tudi ustanovitev Družbe za upravljanje JPP, ki je bila pred kratkim ustanovljena v Postojni, vendar še ni operativna.

Implementacija Potniškega centra Ljubljana se premika, a proces ni transparenten, javnost pa ni obveščena o časovnici in nima dostopa do ključnih dokumentov (podrobni načrti, ali bo potrebna presoja vplivov, koliko parkirišč bo idr.).

Eko sklad je objavil razpise za nakup električnih avtobusov. Kartomati Slovenskih železnic so bili nameščeni, a niso uporabni za ranljive skupine (slepi in slabovidni, gibalno ovirani idr.).

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zahtevamo zamejitev osebnega avtomobilskega prometa z različnimi ukrepi, kjer so ali bi lahko bile na voljo bolj trajnostne možnosti. Zahtevamo takojšnje investicije v zagotavljanje učinkovitega, dostopnega in časovno konkurenčnega javnega potniškega prometa, poleg tega pa tudi spodbujanje multimodalnih potovanj in souporabe vozil. Zahtevamo prenos sredstev, namenjenih širitvi in izgradnji nove cestne infrastrukture, na področje infrastrukture za javni potniški promet ter za izboljšanje storitev na tem področju. Zagotoviti je treba sistemsko podporo kolesarjenju in kolesarski infrastrukturi kot eni od ključnih oblik zelene mobilnosti v prihodnosti.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura