Monitoring zaveze

JAVNOST NAJ SODELUJE V VSEH FAZAH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Čeprav je (delno tudi v koalicijski pogodbi) veliko govora o sodelovanju javnosti v odločevalskih postopkih, trenutno nismo zaznali aktivnosti, ki bi zagotovile vključenost javnosti v vseh fazah odločanja o infrastrukturnih projektih. Zaznali smo celo primer, ko je vlada delovala vsaj delno v nasprotju z zavezo, saj je bil Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki omogoča, da pride v času energetske krize do odstopanj pri mejnih vrednostih emisij, v državnem zboru po nujnem postopku sprejet še preden se je končala javna obravnava. To pomeni, da javnost pri sprejetju ni mogla sodelovati.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Infrastrukturni projekti morajo biti vključujoči in transparentni. Zagotoviti je treba dosledno izvajanje zakonodaje o sodelovanju javnosti v vseh fazah projektov, še posebej, dokler so odprte še različne možnosti. Zagotoviti je treba dosledno izvajanje zakonodaje na področju javnega naročanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura