Monitoring zaveze

PRAVICA DO PROTESTA IN JAVNEGA IZRAŽANJA MNENJ MORA BITI AKTIVNO VAROVANA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Glede pravice do protesta sta bili v juniju 2022 s strani ministrice Bobnar policiji posredovani dve novi usmeritvi: s prvo so bile preklicane usmeritve prejšnjega ministra glede ravnanja policije na protestih, z drugo so bile policiji dane pravne razjasnitve pojma “organizator shoda” in poudarjena nujnost načela zakonitosti, sorazmernosti ter pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.

Ministrstvo za notranje zadeve je junija 2022 umaknilo vse tožbe zoper Jašo Jenulla in povrnilo stroške postopkov. Konec januarja 2023 je bil objavljen predlog zakona o povračilu kazni na podlagi neustavnih odlokov, ki pa do pisanja tega prispevka še ni analiziran.

MNZ je pripravil tudi obsežno poročilo o prekoračitvi pooblastil policije na nenasilnih protestih. Gre za najobsežnejši nadzor nad delom policije v njeni zgodovini, ki ga je naročila zdaj že nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Poročilo vsebuje razkritje nezakonitih ravnanj policije, nezakonitih pridržanj, nezakonitih posegov v človekove pravice, nesorazmerne in nezakonite uporabe prisilnih sredstev, prirejanja in ponarejanja uradnih dokumentov, neprimerne komunikacije med operativnimi štabi in policisti na terenu …

Odprto ostaja še vprašanje ustrezne zakonske ureditve pravice do javnega zbiranja in uskladitev z mednarodnimi standardi, za kar je potrebno spremeniti Zakon o javnih zbiranjih.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Država mora prebivalkam in prebivalcem omogočiti javna zbiranja in izražanje mnenj ter ima dolžnost to pravico aktivno zaščititi. To mora uresničevati tudi v času epidemije, in sicer brez represije, prekoračitve pooblastil, nedovoljenega nadzora in sankcioniranja z namenom odvračanja od zagotavljanja te pravice.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice