Monitoring zaveze

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJ SE UKINE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je predložila parlamentu zakon, s katerim ukinja zdravstvena doplačila in s tem dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ), s čemer je naredila korak v smeri uresničevanja te zaveze. Vendar pa je kot nadomestno financiranje predvidela zdravstveni prispevek, ki ga bodo v enotnem znesku 35 evrov plačevali vsi zavarovanci ne glede na prihodke. Morebitno proporcionalno obremenitev vlada odlaga za leto ali dve, za kar ni utemeljenega razloga. S tem se izogiba ključnemu cilju zahtev po ukinitvi DZZ: vzpostavitvi pravičnega proporciponalnega nadomestila za dosedanjo enotno premijo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

polnilno zavarovanje pomeni zasebno financiranje zdravstva, s čimer se odmikamo od ključnega cilja – javnega ter vsem državljankam in državljanom namenjenega zdravstva ne glede na njihove finančne zmožnosti. Poleg tega je zaradi enotnih premij to krivična (regresivna) dajatev, ki ustvarja neenakosti in omogoča profite zasebnim zavarovalnicam na račun zdravstvenega varstva. Namesto dopolnilnega financiranja se mora vzpostaviti nov zdravstveni davek, odmerjen od celotnega dohodka, ki bo povečal obseg javnega financiranja zdravstva.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo