Monitoring zaveze

SLOVENIJA NAJ PODPIRA ŠIRITEV EU NA ZAHODNI BALKAN

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Tako vlada kot tudi sam predsednik vlade Robert Golob na različnih evropskih sestankih odločno zagovarjata proces pridružitve držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Prizadevanja so decembra 2022 rezultirala v odobritvi pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino, ki ji je bil podeljen status kandidatke za članstvo v EU. Decembra 2022 je bila odobrena tudi pridružitev Hrvaške schengenskemu območju, s čimer je bila s 1. 1. 2023 odpravljena mejna kontrola na slovensko-hrvaški meji.

Decembra 2022 je za vstop v EU zaprosilo tudi Kosovo, vendar je položaj te države bolj zapleten, saj je pet članic EU ne priznava, odnosi s Srbijo pa so neurejeni in konfliktni. Glede tega ni mogoče zaznati izrazitejše aktivnosti slovenske diplomacije – razen organiziranja oz. sodelovanja v periodičnih srečanjih državnic_kov iz regije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

V EU naj Slovenija zagovarja izvajanje političnih pritiskov na članice, ki neupravičeno blokirajo svoje sosede na Zahodnem Balkanu v procesu pridruževanja EU.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost