Monitoring zaveze

OKREPITI MORAMO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Program za delo koalicije 2022–2026 se problematike mednarodne razvojne pomoči sicer dotakne, a nikjer ne izpostavi neizpolnjene zaveze države, da si bo prizadevala povečati uradno razvojno pomoč na 0,33 odstotka BND do leta 2030. EU je te zaveze ponovno potrdila v novem Evropskem soglasju za razvoj iz junija 2017.

Prvi koraki v smeri izpolnjevanja obljube so vidni predvsem v krepitvi Sektorja za politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter v ponovni vzpostavitvi Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Iz odgovora ministrstva za zunanje zadeve na vprašanje Glasu ljudstva je razvidno, da bodo na tem področju oživili delovanje strokovnega sveta ter prenovili smernice o sodelovanju ministrstva z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na teh področjih, in njihovo mrežo. Prav tako je postalo globalno učenje ponovno eno od prioritetnih področij.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Slovenija naj uresniči zavezo mednarodni skupnosti ter za programe mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč do leta 2030 nameni 0,33 % BDP s ciljem zmanjšanja neenakosti (s poudarkom na odpravljanju revščine), preprečevanja konfliktov in izkoreninjenja lakote.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost