Monitoring zaveze

SPREJETI JE TREBA BELO KNJIGO O TRGU DELA IN SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI DO LETA 2030

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) sicer ni izvedlo nobene aktivnosti v smeri priprave dolgoročne strategije oz. Bele knjige o trgu dela, a je pripravilo več predlogov zakonskih sprememb in s trenutnimi politikami delno prispeva k oblikovanju rešitev za nekatere izzive trga dela (npr. na področjih prekarnosti, urejanja dela od doma, skrajševanja delovnega časa ipd.).

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Država mora pripraviti strategijo, ki bo začrtala smer politik na trgu dela ter odgovarjala na izzive povečane prekarnosti, digitalizacije in avtomatizacije, uredila delo od doma, poskrbela za skrajševanje delovnega časa, zagotavljala sistem socialne varnosti ter uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse