Monitoring zaveze

ZVIŠATI JE TREBA MINIMALNO PLAČO IN SOCIALNO POMOČ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Minister za delo je januarja 2023 zvišal minimalno plačo, ki je usklajena z minimalnimi življenjski stroški in letno stopnjo inflacije. Vendar pa minimalna plača še vedno ne predstavlja plačnega dna.

Socialna pomoč se ni zvišala za tretjino. Od prvega aprila 2023 bo denarna socialna pomoč znašala 465,34 EUR, kar je znesek usklajen z inflacijo, ni pa znesek približan minimalnim življenjskih stroškom, ki po novem izračunu iz oktobra 2022 znašajo 669,83 EUR. Je pa v luči inflacije vlada sprejela enkratne ukrepe pomoči v tej smeri. Novembra so tako prejemniki pomoči prejeli energetski dodatek v višini 200 evrov, do konca februarja pa naj bi vlada razširila krog upravičencev do socialne pomoči na vse, ki do nje niso bili upravičeni zaradi premoženja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zvišati se mora osnova za določanje minimalne plače. Minimalna plača se mora vsako leto višati glede na vsakoletni izračun rasti življenjskih stroškov (kritje minimalnih življenjskih stroškov + od 20 do 40 %). Minimalna plača mora predstavljati plačno dno. Socialna denarna pomoč se mora nemudoma zvišati za najmanj tretjino sedanjega zneska, da se bo približala minimalnim življenjskim stroškom.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse