Monitoring zaveze

ZVIŠATI JE TREBA POKOJNINE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je povišala pokojnine, saj je novembra 2022 sprejela Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva, s katerim je zagotovila izredno uskladitev pokojnin z minimalnimi življenjskimi stroški oz. inflacijo. Pokojnine so se tako konec novembra povišale za 4,5 odstotka, izredna uskladitev pa je veljala le za dva meseca (november in december 2022). Redna uskladitev pokojnin je sledila februarja 2023, pokojnine so se dvignile za 5,2 %, izplačane so bile 28. februarja skupaj s poravnavo za januar 2023. Sledila bi naj še izredna uskladitev pokojnin, ki bi naj začela veljati s 1. aprilom 2023. O višini izredne uskladitve pokojnin bo vlada še odločala.

Poleg tega so z enkratnim ukrepom upokojenci z najnižjimi pokojninami (pod 620 EUR) od novembra do februarja upravičeni do energetskega dodatka (200 EUR).

Vsi voljni in zmožni dela lahko delajo tudi po upokojitvi.

MDDSZEM je napovedalo, da bo do konca leta 2023 pripravilo predlog pokojninske reforme, s katero bi povišali najnižje pokojnine, najnižja nadomestitvena stopnja pa naj bi bila 70 %.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba pravične upokojitvene pogoje in dostojne pokojnine, ki bodo omogočale pokritje vseh osnovnih življenjskih stroškov in dostojno starost. Vsem, ki so dela tako voljni kot zmožni, pa je treba omogočiti delo tudi po upokojitvi. Dostojna starostna pokojnina za polno delovno dobo mora biti odmerjena v višini 72 % nadomestitvenega razmerja do plač, minimalna pokojnina pa mora pokrivati osnovne življenjske stroške. V sklopu javnega pokojninskega zavarovanja mora biti določena minimalna pokojnina, ki starejši osebi zagotavlja dostojen življenjski standard.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse