Monitoring zaveze

ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNO VRZEL MED SPOLOMA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je sicer sprejelo nekatere korake v smeri izboljšanje položaja žensk (npr. uvedba 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, ustanovitev sveta za enakost spolov), ni pa napovedalo ali sprejelo konkretnih ukrepov za zmanjševanje plačne vrzeli med spoloma in za naslavljanje ostalih načinov diskriminacije žensk na trgu dela.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Končati se mora vsakršna diskriminacija na trgu dela, zagotavljati se mora enako plačilo za enako delo in delo enake vrednosti ter s tem zmanjšati plačno vrzel med spoloma.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse