Monitoring zaveze

ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNO VRZEL MED SPOLOMA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sicer sprejelo nekatere korake v smeri izboljšanja položaja žensk na trgu dela (npr. uvedba 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete in ustanovitev sveta za enakost spolov), prav tako pa bo moralo z ostalimi pristojnimi ministrstvi pristopiti k implementaciji Direktive EU o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo, a je rok za implementacijo te direktive šele 7. junij 2027 (torej po koncu mandata vlade).

Ministrstvo še vedno ni napovedalo ali sprejelo konkretnih ukrepov za zmanjševanje plačne vrzeli med spoloma in za odpravljanje ostalih načinov diskriminacije žensk na trgu dela.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Končati se mora vsakršna diskriminacija na trgu dela, zagotavljati se mora enako plačilo za enako delo in delo enake vrednosti ter s tem zmanjšati plačno vrzel med spoloma.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse