Monitoring zaveze

VZPOSTAVITI JE TREBA POGOJ NEKAZNOVANOSTI ZA POLITIČARKE IN POLITIKE TER NOSILKE IN NOSILCE JAVNIH FUNKCIJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti za uresničitev te zaveze. Za sprejem zakona, ki ureja temeljno volilno pravico, Zakona o volitvah v Državni zbor, je v skladu z 80. členom Ustave RS potrebna ustavna večina, torej mora za spremembo glasovati 60 poslancev. To pomeni, da mora biti doseženo visoko politično soglasje. Kot izhaja iz odgovora resornega ministrstva, pa konkretni koraki, kot so npr. sklic strokovne skupine, odprtje javne razprave ipd., do sedaj še niso bili opravljeni. Ministrstvo za javno upravo je v odzivu napovedalo, da bo za iskanje obsežnega pravnega, družbenega in političnega soglasja vlada izvedla strokovna posvetovanja in omogočila razpravo s sodelovanjem vseh deležnikov, tudi civilne družbe

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Prepovedati je treba kandidiranje in opravljanje javne funkcije za političarke in politike ter druge ključne nosilke in nosilce političnih funkcij, ki so evidentirani kot pravnomočno kazensko obsojeni. Skladno s to zahtevo je treba urediti tudi pogoje za nastop in prenehanje funkcij.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema