Monitoring zaveze

ODSTRANITI JE TREBA ŽICO Z MEJE S HRVAŠKO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je z odstranjevanjem žice in ograje začela takoj po nastopu mandata, a delo poteka precej počasneje od pričakovanj. MNZ pojasnjuje, da je bilo med 15. 7. 2022 in 16. 6. 2023 skupno odstranjeno nekaj več kot 32 km začasnih tehničnih ovir – od tega manj kot 11 km panelne ograje in dobrih 21 km rezilne žice. V letu 2024 je načrtovano, da bodo odstranili 50 km panelne ograje. Do 30. 10. 2023 je bilo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci odstranjenih dobrih 40 km panelne ograje in 27 km rezilne žice, skupaj dobrih 67 km začasnih tehničnih ovir.

V koalicijski pogodbi vlade je zapisano, da naj bi bila rezilna žica in druge tehnične ovire na meji s Hrvaško odstranjene do konca lanskega leta, ker so se izkazale za neučinkovite in nehumane. Vendar pa je bila pogodba s podjetjem, ki odstranjuje ograje, podpisana šele aprila lani, in sicer za štiri leta.

Minister zamudo sicer utemeljuje s povečanim številom nedovoljenih prehodov južne meje, ki pa še zdaleč ne dosegajo rekordnih vrednosti iz leta 2015.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve
  • Vlada Republike Slovenije
  • Slovenska vojska

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Nemudoma naj se odstrani žica na meji. Postavitev žice na mejo predstavlja nehumano in popolnoma nesprejemljivo dejanje, ki ne prispeva k reševanju begunske krize, temveč sporoča agresijo ter je odraz totalitarizma. Prav tako ogroža naravo; trpijo živali in celoten ekosistem na omenjenem področju.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost