Monitoring zaveze

ODSTRANITI JE TREBA ŽICO Z MEJE S HRVAŠKO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vladne stranke so se v koalicijski pogodbi zavezale k odstranitvi rezilne žice in panelne ograje s slovensko-hrvaške meje do konca leta 2022. Slovenska vojska je po naročilu vlade začela z odstranjevanjem žice takoj po nastopu mandata, delo pa je nekaj časa potekalo zelo počasi. Delno zaradi omejenih kadrovskih zmogljivosti Slovenske vojske, delno zaradi zaraščenosti žice z grmovjem, delno pa verjetno tudi zaradi pomanjkanja politične volje. Do zaključka tega poročila so izvajalci odstranili del rezilne žice, panelno ograjo pa se začeli odstranjevati šele sredi maja 2023, saj je vlada za to delo najela zasebno podjetje, in so je odstranili le nekaj kilometrov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve
  • Vlada Republike Slovenije
  • Slovenska vojska

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Nemudoma naj se odstrani žica na meji. Postavitev žice na mejo predstavlja nehumano in popolnoma nesprejemljivo dejanje, ki ne prispeva k reševanju begunske krize, temveč sporoča agresijo ter je odraz totalitarizma. Prav tako ogroža naravo; trpijo živali in celoten ekosistem na omenjenem področju.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost