Monitoring zaveze

OMEJITI JE TREBA LUKSUZNO IN ŠPEKULATIVNO GRADNJO TER VZPOSTAVITI SISTEM AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Zaveza je prelomljena, saj je vlada 25 primernih stavbnih zemljišč namesto na Stanovanjski sklad RS (SSRS) prenesla na Slovenski državni holding (SDH)in s tem prelomila tudi lastno koalicijsko zavezo. Če bi ta zemljišča prenesli na SSRS, bi lahko zagotovili gradnjo nujno potrebnih javnih neprofitnih stanovanj, s tem pa tudi trajno uresničevanje javnega interesa na teh zemljiščih. Namesto tega so zemljišča prenesli na SDH, kjer bodo najbolje locirana zemljišča najbrž prodali, nekaj zemljišč morda vseeno prenesli na SSRS, nekaj zemljišč pa bo najverjetneje namenjenih novemu modelu zagotavljanja najemnih stanovanj za socialno ogrožene, ki se snuje na Ministrstvu za finance. Ta sicer temelji na ideji, da skozi “dostopne” najemnine oplaja kapital tujih investitorjev. To pomeni, da vlada sama spodbuja oziroma celo omogoča vdor špekulativnega kapitala v stanovanjsko preskrbo.

Opombe

Civilna družba je skupaj z iniciativo Glas ljudstva večkrat opozorila vlado, naj ne prelomi lastne koalicijske zaveze in primerna stavbna zemljišča z DUTB prenese na SSRS. A vlada je pozive vztrajno ignorirala in na koncu podala le izjavo za javnost, kjer niso navedli jasnih razlogov za prekršitev koalicijske zaveze. Odnos vlade do civilne družbe je na področju stanovanj povsem ignorantski.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Ministrstvo za naravne vire in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Uvede naj se sistem aktivne zemljiške politike, ki se izvaja na nacionalni in lokalni ravni. To pomeni rezervacijo obstoječih kakovostnih zemljišč v javni lasti ter postopen in načrten odkup stavbnih zemljišč v zasebni lasti z namenom zagotavljanja čim večjega števila zemljišč za dostopno stanovanjsko gradnjo. Z mehanizmi aktivne zemljiške politike naj se omeji luksuzno in špekulativno gradnjo ter zasleduje trajnost z zgoščevanjem stanovanjske, prometne in druge družbene infrastrukture znotraj obstoječih mest in naselij, vendar ne na račun odprtih zelenih površin in drugega javnega prostora.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja