Monitoring zaveze

VZPOSTAVITI JE TREBA NOVE MEHANIZME NEPOSREDNE DEMOKRACIJE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada napoveduje, da bo za uresničitev te zaveze ozaveščala, spodbujala in informirala ljudi o že obstoječih mehanizmih, kot so E-demokracija, Predlagam vladi, Stop birokraciji, e-Uprava, Odprti podatki Slovenije, MOPED ter druge možnosti za nadgraditev oblik sodelovanja in vključevanja javnosti. Vlada bo bolj promovirala obstoječe oblike sodelovanja državnih organov z javnostjo. Te aktivnosti se še niso začele izvajati. Rezultati uresničevanja te zaveze bodo torej merjeni z večjo intenzivnostjo uporabe spletnih orodij ter večjim številom državljanov, vključenih v javno razpravo. Smernice za vključevanje NVO v javne razprave niso ukrep v smeri izpolnjevanja te zaveze, saj je ta namenjena spodbujanju široke udeležbe javnosti, torej aktivnega državljanstva posameznikov in posameznic.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo
  • Generalni sekretariat vlade RS

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Za pravo uresničevanje 3. člena Ustave RS je nujno oblikovanje novih delovnih teles in mehanizmov, ki bodo prenašali potrebe ljudi od spodaj navzgor, prilagoditev zakonodaje za te potrebe ter spodbujanje širše javnosti, da sodeluje pri procesih odločanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema