Monitoring zaveze

IZVOLITEV SODNIC IN SODNIKOV NE SME BITI ODVISNA OD POLITIČNE VOLJE POSLANK IN POSLANCEV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Koalicijske stranke so v parlamentarni postopek vložile predlog spremembe ustave, s katerim bi se pristojnost imenovanja sodnikov na predlog sodnega sveta z državnega zbora prenesla na predsednika republike. Čeprav vsebina koalicijskega predloga za spremembo ustave še ni javno dostopna, je s spletne strani državnega zbora razvidno, da se spremembe nanašajo na štiri člene ustave, ki določajo imenovanje sodnikov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Sodnice in sodniki morajo biti izbrani zaradi njihove strokovne usposobljenosti, ne zaradi strankarskih interesov. Pristojnosti za imenovanje sodnikov je treba prenesti iz državnega zbora na sodni svet in predsednika republike.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema