Monitoring zaveze

PREPOVEDATI JE TREBA KAKRŠNO KOLI POVELIČEVANJE NACIZMA, FAŠIZMA IN DOMAČIH KOLABORANTSKIH GIBANJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti za uresničevanje te zaveze. Resorno ministrstvo sicer pojasnjuje, da je bilo omejevanje ustanavljanja in delovanja paravojaških enot urejeno leta 2020 z Zakonom o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru in da Zakon o državnih simbolih ne more urejati prepovedi uporabe določenih simbolov ter meni, da bi bilo to možno npr. s sprejetjem ustrezne deklaracije, kot jo predvideva 110. člen Poslovnika DZ RS. Na ravni sistemske ureditve ministrstvo nima druge konkretne rešitve, pojasnjujejo pa, da bo ta zaveza na nek način vedno v izvajanju in se bo kazala v odzivanju vlade na posamezne primere poveličevanja nacizma, fašizma in domačih kolaborantskih gibanj. Zaradi zastoja na sistemski ravni in dejstva, da še ni prišlo do situacije, ko bi bil odziv vlade potreben, to zavezo ocenjujemo kot nedotaknjeno.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Eksplicitno je treba prepovedati poveličevanje nacizma in fašizma, potvarjanje zgodovine NOB ter opravičevanje domače kolaboracije z okupatorskimi silami v šolstvu, v politiki in na javnih dogodkih. Ustaviti je treba vsako širjenje ali normalizacijo neonacistične ideologije in ekstremistično desničarskih ter identitarnih gibanj, pri tem pa morajo svojo nalogo opraviti tudi vsi pristojni državni organi. Prepovedati je treba ustanavljanje ter financiranje paravojaških enot na ozemlju Republike Slovenije ter izobešanje neonacističnih, fašističnih ali domobranskih zastav in simbolov.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema