Monitoring zaveze

ODPRAVITI JE TREBA POSLEDICE NESTROKOVNIH KADROVANJ TRENUTNE VLADE TER ZAGOTOVITI KADROVANJE NA TEMELJU STROKOVNOSTI, NE PA POLITIČNE PRIPADNOSTI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je na podlagi podatkov ministrstev pripravila analizo novo zaposlenih ter trajno in začasno premeščenih javnih uslužbencev v času od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022. Analiza ni bila namenjena presoji zakonitosti posameznih postopkov zaposlitev, saj to sicer presojajo inšpekcijski organi. Ugotovitve predstavljajo osnovo za pripravo in nadgradnjo sistemskih sprememb uslužbenskega sistema, ki naj bi okrepile neodvisnost, profesionalnost in strokovnost uradništva ter preprečile morebitna neustrezna ravnanja v prihodnje. Ugotavljanje nestrokovnih ravnanj oz. zaposlovanja v nasprotju z veljavno zakonodajo za nazaj je tako stvar individualnih postopkov inšpekcijskih in sodnih organov.

Zakonska ureditev kadrovanja v državnih organih in institucijah ter v podjetjih in zavodih, ki bi temeljila na preverjanju strokovnih referenc kandidatk in kandidatov ter odprtem in javnem postopku, ni v teku, je bilo pa mogoče pri imenovanju novega vodstva SDH v javnosti zaslediti več informacij o poteku izbirnega postopka.

Del zahteve, ki se nanaša na zakonsko prepoved imenovanja večine članov organov v javnih institucijah in državnih zavodih ali podjetjih, ostaja nedotaknjen, vlada pa ni izvedla nobene aktivnosti v smeri uresničevanja tega dela zaveze.

Opombe

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Retroaktivno je treba preveriti vsa politična imenovanja zadnjih dveh let in odpraviti posledice nestrokovnih kadrovanj. Imenovanje in zaposlovanje na strokovnih mestih v državni in javni upravi ter v podjetjih in zavodih v državni ali občinski lasti mora temeljiti na strokovnosti, ne na politični pripadnosti. V državnih organih in institucijah ter podjetjih in zavodih je potrebna zakonska ureditev kadrovanja, ki naj temelji na preverjanju strokovnih referenc kandidatk in kandidatov ter odprtem in javnem postopku. Državnim organom je treba zakonsko prepovedati imenovanje večine članov organov v javnih institucijah in državnih zavodih ali podjetjih.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema