Monitoring zaveze

ODPRAVITI JE TREBA POSLEDICE NESTROKOVNIH KADROVANJ TRENUTNE VLADE TER ZAGOTOVITI KADROVANJE NA TEMELJU STROKOVNOSTI, NE PA POLITIČNE PRIPADNOSTI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je na podlagi podatkov ministrstev pripravila analizo novozaposlenih ter trajno in začasno premeščenih javnih uslužbencev_k v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022. Analiza ni bila namenjena presoji zakonitosti posameznih postopkov zaposlitev, saj to presojajo inšpekcijski organi. Ugotovitve predstavljajo osnovo za pripravo in nadgradnjo sistemskih sprememb uslužbenskega sistema, ki naj bi okrepile neodvisnost in strokovnost uradništva ter preprečile morebitna neustrezna ravnanja. Ugotavljanje preteklih nestrokovnih ravnanj oz. preteklega zaposlovanja v nasprotju z veljavno zakonodajo je tako stvar individualnih postopkov inšpekcijskih in sodnih organov.
Napovedane so spremembe zakonske ureditve kadrovanja v državnih organih in institucijah, ki bi temeljile na uvedbi kompetenčnega modela v javni upravi. Predlog novega Zakona o javnih uslužbencih, ki je bil 16. 6. 2023 posredovan v javno razpravo uvaja nov selekcijski postopek in poenotenje kriterijev za zaposlovanje v državni upravi. Predlog med drugim rešuje vprašanje centralizacije zaposlovanja z vzpostavitvijo kompetenčnega centra kot enotne vstopne točke za zaposlitev v državni upravi.
Del zaveze, ki se nanaša na zakonsko prepoved imenovanja večine članov_ic organov v javnih institucijah in državnih zavodih ali podjetjih s strani vlade, ostaja nedotaknjen.

Poleg navedenega velja omeniti, da so se pojavili sumi nestrokovnih in političnih kadrovanj trenutne vlade. Porajajo se ob imenovanju novega generalnega direktorja policije oktobra 2023 s strani ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Presojanje o ustreznosti izbirnega postopka za imenovanje Senada Jušića na mesto generalnega direktorja policije je trenutno v rokah upravnega sodišča. Zadevo sodišče obravnava prednostno, a postopek do zaključka poročila še ni doživel epiloga.

Poleg tega so se po pričanju nekdanje ministrice Bobnar pojavili sumi, da naj bi predsednik vlade v času njenega mandata poskušal vplivati na organizacijo in delovanje policije.

Opombe

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Retroaktivno je treba preveriti vsa politična imenovanja zadnjih dveh let in odpraviti posledice nestrokovnih kadrovanj. Imenovanje in zaposlovanje na strokovnih mestih v državni in javni upravi ter v podjetjih in zavodih v državni ali občinski lasti mora temeljiti na strokovnosti, ne na politični pripadnosti. V državnih organih in institucijah ter podjetjih in zavodih je potrebna zakonska ureditev kadrovanja, ki naj temelji na preverjanju strokovnih referenc kandidatk in kandidatov ter odprtem in javnem postopku. Državnim organom je treba zakonsko prepovedati imenovanje večine članov organov v javnih institucijah in državnih zavodih ali podjetjih.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema