Monitoring zaveze

OBČINE MORAJO UVESTI OBVEZNI PARTICIPATIVNI PRORAČUN V VIŠINI VSAJ 1 ODSTOTKA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada ni izvedla aktivnosti v smeri zakonske ureditve te zaveze, pač pa namerava to doseči skozi druge aktivnosti. Za uvedbo obveznega participativnega proračuna je sicer potrebno spremeniti člen 48.a Zakona o lokalni samoupravi, ki sodi v pristojnost Ministrstva za javno upravo. MJU odgovarja, da te zaveze ni mogoče zakonsko urediti, napovedali pa so, da bodo to spodbujali. Svoje aktivnosti glede tega bodo beležili in poročali, koliko občin je uvedlo participativni proračun.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

V vseh slovenskih občinah naj se v višini vsaj 1 % celotnega proračuna občine vzpostavi participativni proračun, preko katerega bodo prebivalke in prebivalci lahko bolj direktno vplivali na procese odločanja ter investicije v svojem lokalnem okolju.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema