Monitoring zaveze

SLOVENIJA SE MORA ZAVEZATI CILJEM PARIŠKEGA PODNEBNEGA SPORAZUM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je sprejem podnebnega zakona napovedala za leto 2023, leto kasneje, kot terja zahteva. V letu 2022 je bilo izvedeno spletno posvetovanje z javnostjo glede tega, katere elemente bi moral vsebovati bodoči podnebni zakon.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

V letu 2022 je treba sprejeti podnebni zakon, ki bo opredelil podnebne cilje Slovenije, skladne s Pariškim podnebnim sporazumom, in zagotovil potrebno institucionalno ureditev za učinkovito izvajanje podnebne politike.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave