Monitoring zaveze

POVZROČITELJ OKOLJSKE ŠKODE NAJ PLAČA VSE SANACIJSKE UKREPE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada od nastopa mandata ni izvajala aktivnosti, ki bi šle v smeri izpolnjevanja zaveze. Delno je zahteva naslovljena v okviru priprave zakona o pospeševanju obnovljivih virov energije (OVE), kjer je predviden razvoj novih kapacitet OVE na degradiranih površinah. Posredno bi bila lahko na tak način sanirana tudi stara bremena iz preteklosti, a le na ravni posameznih lokacij, in ne na sistemski ravni, kot terja zahteva. Pristojno ministrstvo ima v izdelavi tudi pregledno karto degradiranih območij, kar bi lahko služilo kot dobra podlaga za nadaljnja prizadevanja za izpolnjevanje zahteve.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zahtevamo, da se tako zakonodajno kot v praksi uredi področje starih okoljskih bremen ter obstoječih in potencialnih prihodnjih okoljskih škod na način, da povzročitelj okoljske škode financira vse sanacijske ukrepe v najkrajšem možnem roku. V primeru, da povzročitelj obremenitve ne obstaja več ali ni sposoben pokriti vseh stroškov sanacije, naj stroške sanacije subsidiarno zagotovi država, pri čemer naj bo to prednostna naloga ministrstva za okolje.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave