Monitoring zaveze

POTREBNA JE VEČJA SKRB ZA DOBROBIT ŽIVALI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada od nastopa mandata ni izpolnila zahteve.

Iz odgovora pristojnega resorja z dne 8. 11. 2022 glede izpolnjevanja predvolilnih zavez ni razvidno, da bi bili od nastopa mandata sprejeti kakršni koli ukrepi glede zagotovitve ustreznih kadrov za reden in učinkovit nadzor nad razmerami, v katerih živijo rejne živali, ter glede zaostritve sankcij za mučenje živali in zagotovitve njihovega izvajanja.

Po pojasnilih pristojnega resorja so v pripravi spremembe pravilnika o zaščiti rejnih živali, ki naj bi deloma naslovile zahtevo in določile minimalne standarde zaščite rejnih živali.

Sramotno je, da se evropska uredba o zaščiti živali med prevozom iz leta 2004 v slovenski pravni red prenaša šele zdaj, pod aktualno vlado. S sprejetjem Uredbe o izvajanju Uredbe o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim bo šele določen pristojni organ za izvajanje in nadzor.

Po trditvah MKGP (ustne informacije) naj bi bila v Strateškem načrtu SKP 2023–2027 (na pobudo EK) povečana sredstva za kmetijske ukrepe, ki naj bi prispevali k dobrobiti rejnih živali. Čas bo pokazal, kako uspešna bo implementacija, tj. koliko kmetov se bo vključilo v te ukrepe.

MKGP je nedavno pripravilo predlog Pravilnika o dnevni oskrbi psov in mačk, v katerem je za prispevek države za hrano mačk predlaganih do 40 centov, za pse pa do dva evra na dan. Nad takšnim predlogom so zavetišča ogorčena, nekatera razmišljajo tudi o zapiranju.

Opombe

Prizadevanja za večjo skrb za dobrobit živali so potekala (tudi) v Državnem zboru. Koalicijska poslanka Meira Hot je na pristojno ministrstvo podala pobudo za zaščito in dobrobit živali, na pobudo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič pa je v Državnem zboru potekal posvet Za boljšo prihodnost živali.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zakoni in predpisi že danes prepovedujejo mučenje živali, vendar se določbe v praksi ne izvajajo dosledno, zlasti na področju rejnih živali. Treba je bistveno okrepiti skrb za dobrobit rejnih živali. Država naj zagotovi ustrezne kadre za reden in učinkovit nadzor nad razmerami, v katerih te živali živijo. Hkrati naj zaostri sankcije za mučenje živali in zagotovi njihovo izvajanje.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave