Monitoring zaveze

FOSILNIH GORIV SE NE SME SUBVENCIONIRATI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Vlada od nastopa mandata ni ukinila subvencij za fosilne vire energije ali pripravila načrta za njihovo ukinitev ter ni sprejela moratorija na nove subvencije za fosilne vire. S svojimi politikami je delovala v nasprotju z zavezo. Z začasnimi ukrepi zoper energetsko draginjo – npr. znižanjem trošarin na pogonska goriva, ukinitvijo CO2 dajatve za pogonska goriva in plin, ukinitvijo OVE in URE prispevka na pogonska goriva, nižjim DDV na električno energijo in plin – je (posredne) subvencije fosilnim virom še povišala. Edina subvencija za fosilne vire, ki je bila ukinjena v mandatu te vlade, je podpora za soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE) v novih enotah na plin (v okviru Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo). Prav tako je vlada sprejela spremembe pri sistemu vračila trošarin na pogonska goriva za kmetijsko mehanizacijo, vračilo trošarin za avtoprevoznike pa ni mogoče, saj so trošarine na najnižji dovoljeni stopnji v EU.

Opombe

Sprejeti začasni ukrepi so v nasprotju z zahtevo po ukinitvi subvencij za fosilna goriva. Pri tem je treba upoštevati, da so bili ti ukrepi sprejeti v kontekstu energetske draginje z namenom brzdanja negativnih socialnih posledic energetske draginje na gospodinjstva, pa tudi inflacije kot posledice podražitve energije. Trenutno na ravni EU večji del subvencij za fosilne vire energije omogoča oz. jih ureja direktiva o obdavčitvi energentov, ki je v procesu posodobitve. Kakšna stališča v okviru tega procesa zastopa Slovenija, torej ali zagovarja ukinitev določb, ki omogočajo subvencije za fosilne vire energije, ni znano.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Najkasneje do leta 2023 moramo ukiniti vse posredne ali neposredne subvencije fosilnim virom in sprejeti takojšnjo prepoved uvajanja novih tovrstnih subvencij.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave