Monitoring zaveze

ZA UČENCE IN UČENKE Z UČNIM PRIMANJKLJAJEM NAJ SE VZPOSTAVIJO MEHANIZMI PODPORE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) je na to temo naročilo posebno študijo. Zagotovili so dodatna sredstva za zaposlitev večjega števila strokovnih delavk_cev v šolah, ki se bodo ukvarjale_i zlasti s stanjem po epidemiji. Prav tako vlagajo v dodatno usposabljanje strokovnih delavk_cev.

Opombe

MVI je na podlagi 2. odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 12. 8. 2022 sprejelo sklep o prenovljenem Posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Skladno s tem sklepom je objavilo razpis za zaposlovanje dodatnih delavk_cev za delo s to populacijo, ki se financira tudi iz EU sredstev. Na spletu je mogoče najti odzive šol, ki so se prijavile na razpis in bile uspešne.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Treba je slediti znanstvenim dognanjem in preučiti rezultate raziskav ter v dialogu s šolniki pripraviti mehanizme podpore (zlasti zaposliti dodatne specialne pedagoge) za učence in učenke z učnimi primanjkljaji. Slednji morajo biti namenjeni posebej tistim, ki so zaradi dolgotrajnega zaprtja šol med epidemijo trpeli na področjih znanja, učnih navad in motivacije.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti