Monitoring zaveze

VRTCI MORAJO BITI BREZPLAČNI IN DOSTOPNI VSEM OTROKOM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Zaveza ni izpolnjena, je pa pristojno ministrstvo poročalo o sredstvih za (so)investiranje v izgradnjo in obnovo vrtcev zaradi zagotavljanja zadostnega števila mest. Vrtci so sicer brezplačni za nekatere kategorije otrok, vendar ne za vse.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vsem otrokom se mora zagotoviti predšolsko vzgojo in mesto v javnih vrtcih, ki morajo biti brezplačni.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti