Monitoring zaveze

SPREJETI JE TREBA NOVO STRATEGIJO RAZVOJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada še ni izvedla ključnih nalog za implementacijo zaveze, a je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje navedlo, da je sprejem novega razvojnega dokumenta o vzgoji in izobraževanju prioritetna naloga, ki bo zaupana skupini zunanjih strokovnjakov_inj pod vodstvom ministrstva. Strokovna skupina je v nastajanju. Časovnica sprejetja takega dokumenta ni znana.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Pod vodstvom stroke in v dialogu z deležniki je treba pripraviti Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2021–2050), ki bo začrtala razvoj izobraževanja v prihodnjih desetletjih glede na družbene izzive 21. stoletja. Izobraževalne ustanove morajo zagotavljati večjo skrb za fizično in psihično zdravje otrok in mladine. Na državni ravni se mora opredeliti kazalce kakovosti šol, vključujoč samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti