Monitoring zaveze

POVEČATI JE TREBA OBSEG DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Iz vladnih podatkov izhaja, da so od 1. junija do konca leta 2022 uskladili cenzus in višino štipendij, kar pomeni, da sta se dostopnost in višina štipendij spremenili na bolje. O pripravi sistemskih sprememb ni podatka.

Opombe

V prvem koraku smo za informacije glede zaveze prosili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Odgovorili so, da štipendiranje sodi v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Na vprašanja, poslana MDDSZEM, odgovorov nismo prejeli.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Povečati je treba vlogo državnih štipendij, saj država z njimi vlaga v znanje in razvoj, hkrati pa državne štipendije dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom predstavljajo pomemben socialni transfer, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja socialno najšibkejšim. Vzpostaviti je treba preglednejši, dostopnejši in pravičnejši štipendijski sistem.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti