Monitoring zaveze

JAVNO IZOBRAŽEVANJE MORA OSTATI BREZPLAČNO, V ZASEBNIH ŠOLAH PA NAJ BODO FINANCIRANI SAMO OBVEZNI PROGRAMI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobenih aktivnosti za implementacijo te zaveze. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se sklicuje na sklep Ustavnega sodišča RS o financiranju zasebnih šol, o drugih področjih te zaveze pa ne poroča.

Resorno ministrstvo bo januarja 2023 začelo s pripravo novega visokošolskega zakona. Ali namerava z njim poseči tudi v sistem koncesij ter v že podeljene koncesije zasebnim visokošolskim zavodom in kako bo to storilo, še ni znano.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Javno šolstvo mora ostati brezplačno. Ustaviti se mora ustanavljanje novih javnih visokošolskih zavodov in univerz, ki ne dosegajo mednarodnih standardov, ter podeljevanje državnih koncesij in financiranje zasebnih visokošolskih organizacij za programe, ki jih izvajajo javni zavodi. Zasebni šolski zavodi naj bodo s strani države financirani samo za izvajanje obveznega programa.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti