Monitoring zaveze

ODPRAVITI JE TREBA ENERGETSKO REVŠČINO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Trenutno potekajo nekatere dejavnosti v smeri uresničevanja zaveze. Vlada je sprejela Uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine, ki pomeni prvi korak za urejanje področja, jo bo pa treba dopolniti z akcijskim načrtom in konkretnimi ukrepi. Delno je k uresničevanju zaveze pripomogel energetski dodatek, pa tudi omejitev cen energije – gre vsaj za omejevanje energetske revščine s kratkoročnimi ukrepi. Izpolnjevanje zahteve nakazuje tudi ureditev, da morajo državna in občinska podjetja, če investirajo v elektrarne na obnovljive vire energije, ki imajo večjo kapaciteto od 250 kWp, 25 % elektrike iz naprave brezplačno dati gospodinjstvom (Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, 13. člen). Na voljo so tudi dodatna sredstva za reševanje energetske revščine preko ukrepov Eko sklada.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Nemudoma naj se naslovi problem energetske revščine tako, da se zagotovijo višja sredstva za energetsko obnovo gospodinjstvom, ki jih pesti energetska revščina. Obenem naj se prične celostno naslavljati problematike in iskati sektorsko povezane strukturne rešitve, ki segajo na področja energetske, socialne, pokojninske, stanovanjske, davčne, zaposlovalne in zdravstvene politike.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja