Monitoring zaveze

NAJEMNI TRG JE TREBA OSTREJE REGULIRATI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Čeprav je Glas ljudstva zavezo označil kot prioritetno, do sedaj nismo zasledili nikakršnih pozitivnih premikov, zato ocenjujemo, da se poglabljajoče se stiske in zlorabe najemnic_kov na najemnem trgu zaenkrat še ignorirajo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sicer zatrjuje, da so nekateri ukrepi načrtovani za letošnje leto, a glede na to, da se na koalicijskem vrhu teme sploh ni omenjalo, nas skrbi, da so na zavezo zaenkrat pozabili.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba podrobno spremljanje stanja na najemnem trgu, okrepljen inšpekcijski nadzor in visoke kazni za oddajanje na črno. Določi naj se maksimalno dovoljeno rast najemnin v določenem časovnem obdobju, vzpodbuja dolgoročna in stabilna najemna razmerja, poveča kapacitete in prisotnost inšpekcijskih organov, omeji platforme za kratkoročno oddajo stanovanj ter zapolni prazna stanovanja. Za pomoč najemnikom in mediacijo sporov z najemodajalci naj se uvede lokalne stanovanjske svetovalnice.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja