Monitoring zaveze

TREBA JE ZAGOTOVITI USTREZNE KAPACITETE ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE TER STAREJŠE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Zaenkrat ni informacij, da bi vlada začela zagotavljati ustrezne bivanjske kapacitete za študente_ke in starejše. Glede na to ocenjujemo, da vlada še ni ustrezno pristopila do reševanja tega področja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjuje, da niso pristojni za študentske domove, saj da je to v pristojnosti ministrstva za šolstvo. Dalje pojasnjuje, da so pričeli s pripravami “na prenovo regulatornega okvira standardov gradnje in oskrbe v oskrbovanih stanovanjih”. Ker s samo prenovo še niso pričeli, zavezo označujemo za nedotaknjeno.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Te morajo temeljiti na javni preskrbi ter zagotavljati kakovostne prostore, vsebine in ustrezne lokacije. Premajhno število postelj v študentskih domovih poglablja razlike v dostopnosti do izobrazbe za tiste, ki prihajajo iz periferije, zato naj se odpravi manko javnih dijaških in študentskih domov. Pri stanovanjski preskrbi za starejše je nujno treba slediti sodobnim smernicam dolgotrajne oskrbe v skupnosti. Spodbuja naj se razvoj alternativnih oblik bivanja starejših, kot je na primer sobivanje. Poveča naj se ponudba javnih najemnih oskrbovanih stanovanj.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja