Monitoring zaveze

ZDRAVSTVENE STORITVE JE TREBA STANDARDIZIRATI IN JIM DOLOČITI CENO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti v smeri uresničevanja te zaveze. Napovedana reforma zdravstvenega sistema sicer vključuje tudi prestrukturiranje ZZZS, vendar še ni mogoče reči, ali bodo izvedeni ukrepi, ki bodo privedli do uresničevanja zaveze. Doslej edina uveljavljena sprememba je, da ZZZS plačuje vse izvedene storitve.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

ZZZS se mora iz pasivnega razdeljevalca sredstev spremeniti v aktivnega kupca zdravstvenih storitev. Javnim zdravstvenim zavodom je treba zakonsko določiti večjo poslovno samostojnost in spremljajočo odgovornost za upravljanje s kadrovskimi in materialnimi viri.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo