Monitoring zaveze

ZLORABE TELEKOMA SLOVENIJE ZA POLITIČNO MOTIVIRANE INVESTICIJE JE TREBA SANKCIONIRATI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Državni zbor je junija 2022 odredil parlamentarno preiskavo, ki med drugim ugotavlja politično odgovornost nosilk_cev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na upravo in nadzornice_ke Telekoma Slovenije v obdobju pred in med državnozborskimi volitvami 2022 za sklenitev več različnih poslov na področju medijev (Planet TV, TSmedia) in oglaševanja, ki niso bili ekonomsko utemeljeni ter v poslovnem interesu Telekoma Slovenije.

Ni pa nova vlada še naredila sistemskega premika k transparentnemu in ekonomsko smotrnemu oglaševanju podjetij v večinski državni lasti. Ministrstvo za kulturo napoveduje, da bo to področje uredilo v prenovljeni medijski zakonodaji, ki naj bi se pri tem oprla na novo evropsko zakonodajo o političnem oglaševanju in svobodi medijev.

Računsko sodišče po dostopnih podatkih ni odprlo niti ene revizije oglaševalskih poslov, v katere so vpletene javne ustanove oziroma podjetja v večinski državni lasti, hkrati pa tudi SDH tega področja ne problematizira oziroma preiskuje, čeprav ima na mizi pobudo zavoda Državljan D za tako preiskavo.

Po razpoložljivih informacijah je podjetje v državni lasti Telekom Slovenije v decembru 2022 prekinil medijski zakup na Nova24TV (splet in televizija) ter v ostalih spletnih medijih, ki so lastniško povezani s stranko SDS.

Pristojni državni organi:

  • Vlada Republike Slovenije
  • Državni zbor Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Odpraviti in sankcionirati se mora zloraba Telekoma Slovenije, ki je v večinski državni lasti, za politično motivirane in poslovno zgrešene investicije v medije. Zahtevamo takojšnje preiskave pristojnih institucij glede investiranja in poslovanja Telekoma Slovenije na področju medijev. Preveri naj se ustreznost poslovnih odločitev na tem področju od začetka investiranja do danes. Ugotovi naj se, kdo so odgovorne osebe v Telekomu Slovenije in povezane osebe v političnem prostoru, zoper njih pa naj se zaradi zlorab moči in oškodovanja državnega podjetja sprožijo postopki pred pristojnimi organi. Računsko sodišče naj podrobno razišče, pod kakšnimi pogoji je Telekom Slovenije prodal televizijski program Planet TV sedanjemu madžarskemu lastniku ter pod kakšnimi pogoji je bila sprejeta odločitev o izplačevanju oglaševalskega denarja mimo veljavnih ekonomskih meril.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture