Monitoring zaveze

ZAŠČITITI JE TREBA AVTONOMNE PROSTORE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo je pogajanja v okviru procesa za zaustavitev sodnih postopkov zoper organizacije na Metelkovi 6 privedlo do stopnje, ko organizacije podpisujejo nove pogodbe, ni pa sodnih proceso zaustavilo. Nove pogodbe za rabo prostorov zaradi zakonskih omejitev ne naslavljajo vseh njihovih potreb, razveljavljajo pa tudi pogoje, ki so jih ščitili pred napadi države.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Avtonomni, nekomercialni prostori ustvarjanja in druženja so ključni za živo kulturo. Vlada se mora zavezati zaščiti vseh obstoječih tovrstnih prostorov in podpori pri vzpostavljanju novih. Stavbo na Metelkovi 6 v Ljubljani, kjer so leta delovale številne kulturne in nevladne organizacije, mora ministrstvo za kulturo trajno nameniti nevladnemu sektorju. Za kulturne in socialne programe, ki so potekali v Avtonomnem centru Rog, je treba v najkrajšem času zagotoviti primerne nadomestne prostore.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture