Monitoring zaveze

VEČ SREDSTEV JE TREBA NAMENITI NEPROFITNIM MEDIJEM IN LOKALNI KULTURI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Z razpisom za kulturne projekte, ki je na najmanj treh od štirih področij ustvarjalnosti za leto 2023 predvidel povišana sredstva, se povečujejo možnosti, da bi do sredstev dostopali tudi predstavniki_ce lokalne kulture, ki do teh sredstev navadno težje dostopajo.

Razpis pa ohranja nekatere problematične določbe. Te narekujejo razpršitev sredstev med upravičence_ke na račun dodatnega razvoja organizacij, ki do javnih sredstev skozi projektni razpis morebiti že dostopajo, a se na razpis ne morejo prijaviti z več vlogami ali pa v koprodukciji z bolj razvitimi organizacijami v kulturi, ki jih ministrstvo podpira v okviru večletnih projektnih ali programskega razpisa. Ker se sredstva na razpisu podeljujejo na osnovi kakovosti predlaganih projektov, je mogoče do določene mere napovedati, da bodo – če naj se povišana sredstva iz naslova razpisa počrpajo – podprti tudi manj kakovostni projekti ali pa da razpoložljiva sredstva ne bodo počrpana.

Za ljubiteljsko kulturo je v proračunih za 2022 in 2023 zagotovljenih manj sredstev v primerjavi z realizacijo v letu 2021.

V primerjavi z razpisom v letu 2021 je bilo na razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev, objavljenem novembra 2022, zagotovljenih manj sredstev, tudi za programske vsebine nepridobitnih, študentskih in lokalnih radijskih ter televizijskih programov. Višina skupno zagotovljenih sredstev za izvedbo razpisa ne dosega zakonsko določene višine za eno od področij razpisa.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Spodbujati je treba kakovostne poklicne nevladne produkcije tudi izven večjih mestnih centrov. Finančno se mora podpirati lokalne, študentske, neprofitne in skupnostne medije ter kulturne producente, ki bodo naslavljali potrebe lokalnih skupnosti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture