Monitoring zaveze

UMETNOSTI IN KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI VEČ SISTEMSKE, FINANČNE IN ORGANIZACIJSKE PODPORE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Ministrstvo za kulturo je uvedlo nekaj novosti: obuja novičnik za samozaposlene, uvedlo je koledar načrtovanih razpisov, obuja podporo evropskim projektom. Vse tri ukrepe je mogoče še izboljšati. Za kulturo na splošno in neodvisno kulturo je v proračunih za 2022 in 2023 zagotovljenih več sredstev v primerjavi z realizacijo v 2021. Ministrstvo je uveljavilo nov Pravilnik o strokovnih komisijah, ki osmišlja in krepi vlogo stroke pri odločanju, vendar pa pomanjkljivosti na ravni transparentnosti delovanja ostajajo. Strokovne komisije za trajni dialog (z NVO ter samozaposlenimi in drugimi delavci_kami v kulturi) so bile imenovane in začele delovati. Napovedano prenovo uredbe o samozaposlenih v kulturi in razpisnih mehanizmov ter revizijo in digitalizacijo postopkov pa še čakamo, kot tudi reformo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, skozi katerega se lahko okrepi vloga stroke.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Treba je spodbujati umetnost in kulturo ter zagotoviti njuno sistemsko, finančno, organizacijsko in programsko neodvisnost. Ključne sistemske odločitve naj se sprejemajo v soglasju s stroko, ki mora prevzeti odločilen delež odgovornosti za svojo dejavnost.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture