Monitoring zaveze

TREBA JE SPREJETI NACIONALNO KOLEKTIVNO POGODBO ZA NOVINARJE IN MEDIJSKO DEJAVNOST

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za kulturo je začelo dialog s Sindikatom novinarjev Slovenije (SNS) glede predlogov, kako pristopiti k spodbujanju kolektivnih pogajanj v medijski dejavnosti in kako bi lahko nova medijska zakonodaja, ki jo snujejo na ministrstvu, vključila tovrstne spodbude.

Vlada se je seznanila s predlogi SNS, na primer s predlogom, da bi bilo sodelovanje v kolektivnih pogajanjih med pogoji za sofinanciranje javnega interesa v medijih.

Vlada se je odzvala na predlog SNS, da se vključi v pogajanja za razreševanje stavkovnih zahtev na RTV Slovenija. Imenovala je delovno skupino, ki naj bi se s soglasjem obeh strani v stavkovnem sporu kot opazovalec in predstavnik ustanovitelja vključila v pogajanja za razreševanje stavkovnih zahtev.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

V skladu z mednarodno konvencijo MOD 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja naj država spodbudi delodajalce v medijski dejavnosti, da se organizirano vključijo v kolektivna pogajanja s sindikati novinark in novinarjev ter drugih medijskih delavk in delavcev ter sklenejo nacionalno kolektivno pogodbo. Dostop do financiranja z javnimi sredstvi ter drugih oblik javnih pomoči in posebnih statusov naj se izdajateljem medijev pogojuje z udeležbo v kolektivnih pogajanjih in sprejemanjem kolektivne pogodbe.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture