Monitoring zaveze

SAMOZAPOSLENIM V KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI USTREZNE SOCIALNE PRAVICE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Napovedano objavo prenovljene Uredbe o samozaposlenih v kulturi še čakamo, enako tudi reforme, ki naj bi okrepile njihov socialni položaj in pravice. Po naših informacijah se reforme zamikajo vsaj v 2025, saj je podlaga za te spremembe tudi reforma ZUJIK. Ministrstvo je na na poziv stroke sicer dvignilo dnevno nadomestilo zaradi zadržanosti od dela zaradi bolezni, kar pozdravljamo, a ta še vedno ostaja pod pragom revščine, urna postavka ustvarjalnega dela samozaposlenih, na podlagi katere se odmerja višina nadomestila, pa je ovrednotena nižje od minimalne zagotovljene urne postavke za študentsko delo. Prav tako je ministrstvo na predlog društva Asociacija znižalo obseg dela, ki ga morajo samozaposleni v kulturi izkazovati za vpis v razvid za obdobje epidemije, podaljšanje statusa in priznanje ali podaljšanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost ter s tem omililo posledice epidemije za samozaposlene.

V sklopu novega direktorata je bila ustanovljena Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi. Ministrstvo sodeluje v mesečnih predpripravljalnih srečanjih pred pričetkom pogajanj za razširitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, ki bi po novem lahko vključevala samostojne ustvarjalke_ce in delavke_ce v kulturi. Pogajanja naj bi se začela v začetku leta 2024.

Napovedana sprememba uredbe naj bi po besedah ministrstva predvidevala tudi uvedbo karierne dinamike, o kateri razmišljajo v navezavi na ustrezne spodbude glede na karierni razvoj in ne skozi socialne pravice, vendar ta reforma po informacijah Asociacije še ne predvideva finančnih posledic, kar ni spodbudno. Ob tem še vedno čakamo, če – oz. kako – bo ministrstvo poskrbelo za izboljšanje pravic samozaposlenih, povezanih z zdravjem, kot so na primer izplačevanje nadomestil za bolniško stanje od najmanj 3. dne dalje, uveljavljanje poklicnih bolezni s področja umetnosti in kulture, ureditev posebnih kategorij zavarovanj ter obdobni zdravniški pregled za samozaposlene v kulturi.

Ministrstvo bo z januarjem 2024 za samozaposlene v kulturi s priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna po napovedih prevzelo obveznosti plačevanja dopolnilnega zavarovanja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba ustrezne socialne pravice samozaposlenih v kulturi (bolniška odsotnost in ustrezna višina plačila prispevkov, ki raste sorazmerno z delovno dobo). Prav tako morajo biti samozaposleni v kulturi enakopravni sogovorniki pri oblikovanju kulturnih politik in strategij.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture