Monitoring zaveze

SAMOZAPOSLENIM V KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI USTREZNE SOCIALNE PRAVICE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za kulturo je ustanovilo Direktorat za razvoj kulturnih politik, v okviru katerega napoveduje prenovo Uredbe o samozaposlenih v kulturi, in sicer tudi v navezavi na krepitev njihovega socialnega položaja in pravic. Pod okriljem direktorata je bila imenovana in začela delovati skupina za trajni dialog s samozaposlenimi in drugimi delavci_kami v kulturi. Ministrstvo je organiziralo posvet na temo preprečevanja spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi ter kot ključna dejavnika za manj varna delovna okolja prepoznala prekarizacijo delovnih pogojev in neenakost spolov. Na to temo naj bi izvedli tudi raziskavo. Ministrstvo sodeluje v mesečnih predpripravljalnih srečanjih pred pričetkom pogajanj za razširitev Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, ki bi po novem lahko vključevala samostojne ustvarjalke_ce in delavke_ce v kulturi, a s pričetkom pogajanj odlaša.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba ustrezne socialne pravice samozaposlenih v kulturi (bolniška odsotnost in ustrezna višina plačila prispevkov, ki raste sorazmerno z delovno dobo). Prav tako morajo biti samozaposleni v kulturi enakopravni sogovorniki pri oblikovanju kulturnih politik in strategij.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture